Denne hjemmeside ses bedst ved brug af Internet Explorer 4.0 eller nyere.

Download de seneste version af Internet Explorer

Der tages forbehold for fejl og mangler i materialet på denne hjemmeside.

 

Enhver form for anvendelse af informationerne på denne hjemmeside sker helt og aldeles på brugerens eget ansvar.

 

Gjernspillemænd kan på ingen måde drages til ansvar - såvel direkte som indirekte - for nogen skader, gener eller tab, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer fra denne hjemmeside.

Hvis der er problemer med at få vist Gjernspillemænds hjemmeside korrekt, kontakt da venligst:

mads.peter.jensen@get2net.dk

Send email til Webmaster